Xiamen Gaoqi Airport Information

Full name:
Xiamen Gaoqi International Airport

Airport code: XMN

Address:
Xiamen,
Fujian,
P.R. China,
361006
China

Contact details:
Phone: 86 592 570 6078
Fax: 86 592 573 0699

Local time: 1:51 am, Friday Nov 15, 2019 CST

Airport Menu