Nizhniy Novgorod Airport

Online

Location

The airport is 14 km (9 miles) southwest of central Nizhny Novgorod.

Airport Codes

  • IATA: GOJ
  • ICAO: UWGG